Rooster en Tarieven


Donderdag 19.00 – 20.15 uur     Yin Yoga

Donderdag 20.45 – 22.00 uur     Yin Yoga


Vrijdag      09.00 – 10.15 uur  Yin Yoga

Vrijdag      10.45 – 12.00 uur  Yin Yoga


De lessen hebben een duur van 75 min. en daarna drinken we een kopje thee.


Het maandabonnement bedraagt € 45,-- per maand incl. BTW

Losse les is te boeken voor € 15,-- incl. BTW


Het maandabonnement en de losse les(sen) worden maandelijks automatisch van uw rekening afgeschreven.
Algemene voorwaarden


Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.


     Tijdens het lidmaatschap is het vanwege medische redenen mogelijk het lidmaatschap voor een bepaalde tijd stop te zetten

     In het lidmaatschapsjaar zijn er 8 vakantieweken.

     De opzegtermijn voor het lidmaatschap is 1 kalendermaand voor de datum van het verstrijken van de periode waarvoor het  

    lidmaatschap is afgesloten.

     Zonder op tijd opzeggen van het lidmaatschap, wordt het lidmaatschap automatisch elke maand verlengd.

     Lessen welke minstens 4 uur van te voren worden afgezegd kunnen in dezelfde maand ingehaald worden

     Een workshop/speciale les kan tot max 24u van tevoren geannuleerd worden. Indien dit korter dan 24u van tevoren gebeurt,     

    wordt het volledige bedrag in rekening gebracht / kan het geld niet gerestitueerd worden.

     Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele blessures.

     Speciale, eenmalige lessen, workshops en cursussen vallen buiten het lidmaatschap.

     Bij de start van het lidmaatschap vult de deelnemer een inschrijfformulier in.


Voorwaarden m.b.t. AVG

     De gegevens van de deelnemers die zich inschrijven bij Apotheyoga zijn beschermd. Apotheyoga, als

    verwerkingsverantwoordelijke, zal de persoonsgegevens aan niemand anders verstrekken.